Psychologia wychowawcza i szkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5 - letnie (10 semestrów)

Magister kierunek Psychologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Filozofia
3
ZAL-O
Wykład
30
Logika
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Biologiczne podstawy zachowania
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia myśli psychologicznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawowe umiejętności psychologiczne
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Wprowadzenie do psychologii
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Podstawy metodologii badań społecznych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy socjologii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Umiejętności akademickie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Emocje i motywacje
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy statystyki
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Procesy poznawcze
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia ewolucyjna
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy 3
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metodologia badań psychologicznych
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia osobowości
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia rozwoju człowieka-1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia różnic indywidualnych
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychometria
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Statystyka w badaniach psychologicznych-1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Praktyka
Praktyka śródroczna - warsztat pracy psychologa: praca z grupą -1
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Praktyka śródroczna - warsztat pracy psychologa: praca z instytucją
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Praktyka śródroczna - warsztat pracy psychologa: praca z jednostką -1
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy 4
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Psychologia edukacji i wychowania
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia eksperymentalna
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia rozwoju człowieka-2
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia społeczna
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Statystyka w badaniach psychologicznych-2
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wywiad, rozmowa i obserwacja w psychologii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
V - Praktyka
Praktyka śródroczna - warsztat pracy psychologa: praca z grupą-2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Praktyka śródroczna - warsztat pracy psychologa: praca z jednostką -2
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyka śródroczna - warsztat pracy psychologa: praca z otoczeniem społecznym
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Pedagogika specjalna
1
ZAL-O
Wykład
15
Społeczne problemy współczesności
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Metody diagnozy funkcji poznawczych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody diagnozy osobowości
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody diagnozy rozwoju
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody diagnozy różnic indywidualnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy diagnozy psychologicznej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia zdrowia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Praktyka
Praktyka śródroczna - specyfika pracy z klientem w psychologii szkolnej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Praktyka śródroczna - specyfika pracy z pacjentem chorym somatycznie
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Praktyka śródroczna - specyfika pracy z pacjentem w psychologii klinicznej człowieka dorosłego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Praktyka śródroczna - specyfika pracy z pacjentem w psychologii klinicznej dziecka
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Etyka zawodu psychologa
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy psychoterapii
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Pomoc i interwencja psychologiczna
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia organizacji i pracy
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Psychologia rodziny
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Psychopatologia
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Seminarium monograficzno-empiryczne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Ścieżki rozwoju zawodowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka 1
8,5
ZAL-O
Praktyki
200
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnoza i terapia uzależnień
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do seksuologii i seksuologii klinicznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zajecia fakultatywne 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajecia fakultatywne 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy socjoterapii
1
EGZ
Wykład
15
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praca z uczniem zdolnym
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychiatria dzieci i młodzieży
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zachowania agresywne dzieci i młodzieży
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Praktyka
Praktyka śródroczna - interwencja psychologiczna: tworzenie planu pracy z dzieckiem
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Praktyka śródroczna - interwencja psychologiczna:doradztwo, poradnictwo, modyfikacja zachowania dziecka
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
35
Praktyka śródroczna - interwencja psychologiczna:doradztwo,pomoc i trening rodzica/kadry
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
35
SUMA
30,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajecia fakultatywne 3
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajecia fakultatywne 4
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnoza i terapia specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metody pracy z rodziną
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychoterapia dzieci i młodzieży
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wspomaganie rozwoju
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Praktyka
Praktyka 2
6,5
ZAL-O
Praktyki
160
Praktyka 3
6,5
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajecia fakultatywne 5
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajecia fakultatywne 6
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnoza gotowości szkolnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka pracy nauczyciela psychologa w placówkach systemu oświaty
2
ZAL-O
Ćwiczenia
40
Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach
2
ZAL-O
Ćwiczenia
40
Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkołach
2
ZAL-O
Ćwiczenia
40
Przedszkolak - wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Elementy prawa dla psychologów
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajecia fakultatywne 7
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajecia fakultatywne 8
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Doradztwo zawodowe
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Emisja i higiena głosu
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedeutologia z podstawami prawnymi pracy nauczycieli
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy dydaktyki
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Teoretyczne postawy wychowania
1
ZAL-O
Wykład
15
Terapia rodzin
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wprowadzenie do pedagogiki
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Praktyka
Praktyka 4
6
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0