Administracja publiczna

2021L

Kod przedmiotu92N1O-ADP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Hausner, Administracja publiczna, Warszawa, 2019 2) J. Leoński, Nauka administracji, Warszawa, 2002 3) A. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, PWN, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi