Analiza i decydowanie publiczne

2022Z

Kod przedmiotu92N1O-ANDP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Naukowe PWN, 2000 2) Czajowski A., Decydowanie w polityce, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2013 3) Dahl R. A., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Nauk. Scholar, 2007 4) Sartorii G., Teoria demokracji, Naukowe PWN, 1998 5) Pietraś Z. J., Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997 6) Skiba L., Rządzić państwem. Centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich, Instytutu Sobieskiego, 2010 7) Galster J., , Procedury decyzyjne Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi