Analiza logiczna

2022Z

Kod przedmiotu92N1O-ANL
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kisielewicz A. , Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 2) Malinowski A., Logika dla prawników, LexisNexis, 2009 3) Łukowski P., Zirk-Sadowski M., Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Wolters Kluwer, 2012 4) Tworak Z. , Informacja, wiedza, logika, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 5) Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentacji,, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 6) Wajszczyk J., Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo UWM, 2004 7) Witkowska-Maksimczuk B., Podstawy logiki w przykładach i zadaniach, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR , 2013 8) Zieliński T., Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia, Bel Studio Sp. z o.o., 2019 9) Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 10) Ziembiński Z., Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi