Blok przedmiotów do wyboru 4

2023Z

Kod przedmiotu92N1O-BPDW4
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi