Cyberbezpieczeństwo

2023L

Kod przedmiotu92N1O-CYB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej (pojęcie cyberprzestrzeni, czynniki rozwoju cyberprzestrzeni, istota cyberprzestrzeni); bezpieczeństwo informacyjne (miejsce i rola informacji we współczesnym świecie, podstawowe definicje, zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego RP); zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (istota bezpieczeństwa międzynarodowego, redefinicja bezpieczeństwa międzynarodowego, formy zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni); działalność wybranych państw w cyberprzestrzeni (Chińska Republika Ludowa, Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska, Izrael, Polska); cyberprzestrzeń jako nowe pole rywalizacji państw (Federacja Rosyjska-Gruzja, Litwa, Estonia; Izrael-USA-Iran; USA-ChRL; Izrael-Syria; Korea Północna-Korea Południowa; ChRL-Tajwan, Indie-Pakistan); działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni na poziomie międzynarodowym (Organizacja Narodów Zjednoczonych, NATO, Unia Europejska/Rada Europy). ,ĆWICZENIA:Polityki cyberbezpieczeństwa wybranych państw (USA, Polska); Europejski i krajowy system cyberbezpieczeństwa; cyberbezpieczeństwo z perspektywy przedsiębiorcy (prawo gospodarcze a cyberprzestrzeń i cyberbezpieczeństwo, prawo autorskie, zawieranie umów); cyberbezpieczeństwo a obywatel (bezpieczeństwo danych osobowych, bezpieczeństwo e-administracji); cyberprzestępczość (skala, tendencje, główne rodzaje); bezpieczeństwo osobiste w Internecie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. C. Banasiński, Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, 2018 2) M. Nosowski, Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa. Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców, Wiedza i Praktyka, 2019 3) I. Oleksiewicz, Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Casus Polski i RFN, Elipsa, 2019 4) Rada Ministrów, Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024, Monitor Polski, 2019 5) D. Lisiak-Felicka, M. Szmit, Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce, European Association for Security, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi