Diagnozowanie problemów politycznych i społecznych

2021L

Kod przedmiotu92N1O-DPPS
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Scholar, 2009 2) Miś L., Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. , Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007 3) red. W. Gizicki, Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, Adam Marszałek, 2012 4) red. B. Szluz, M. Bozacka, Wybrane kategorie problemów społecznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi