Etykieta i protokół dyplomatyczny

2023Z

Kod przedmiotu92N1O-EPD
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie
Wymagania wstępneOgólna wiedza o stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej państwa
Opis ćwiczeń1. Etykieta profesjonalna (zawodowa), etykieta w urzędzie i poza nim 2. Organizacja i składanie wizyt (rodzaje przyjęć, nakrycie stołu, dobór menu i napojów etc.) 3. Bilety wizytowe, zaproszenia, formy powitania 4. Kontakty interpersonalne 5. Profesjonalny wizerunek (ubiór odpowiedni do okazji, defekt garderobiany, biznesowy dress code) 6. Etykieta przy stole, faux-pas przy stole 7. Tytulatora, tytułowanie 8. Prowadzenie korespondencji urzędowej i elektronicznej (netykieta)
Opis wykładów1. Dyplomacja i protokół dyplomatyczny - etymologia, definicje, rys historyczny 2. Etykieta, savoir-vivre, ogłada, dobre maniery, bon-ton, zasady kurtuazji, konwenans towarzyski - definicje 3. Zasady uniwersalne oraz te wynikające z kultury i tradycji narodowej (m.in. wizyty i delegacje zagraniczne, spotkania z przedstawicielami różnych kultur, międzynarodowy savoir-vivre) 4. Ceremonie państwowe i ceremoniały 5. Mianowanie i akredytacja przedstawicieli dyplomatycznych i związany z tym ceremoniał 6. Zasada pierwszeństwa (precedencji) w dyplomacji oraz poza nią 7. Klasy i rangi dyplomatyczne 8. Precedencja najwyższych stanowisk w państwie, precedencja w korpusie dyplomatycznym, na przyjęciach, w samolocie, w samochodzie, służbowa, towarzyska, zasada „prawa-lewa strona”, zasada alternatu.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawa dyplomatycznego i konsularnego, w tym z usystematyzowaną wiedzą z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety, a zwłaszcza najważniejszymi zasadami, które decydują o sukcesie w dyplomacji czy w biznesie. Ich znajomość pomaga zachować niezależność oraz swobodę w każdych okolicznościach i sytuacjach, służbowym oraz prywatnych.
Literatura podstawowa1) Bortnowski A.W., Współczesny protokół dyplomatyczny w praktyce, Toruń, 2012 2) Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa, 2016 3) Sutor J., Etykieta dyplomatyczna z elementami protokołu i ceremoniałów, Warszawa, 2016 4) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością,, Warszawa, 2016 5) Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca1) Miłosz S., wyd. Warszawa, Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny: teoria i praktyka, 2011r., tom 2) Ikanowicz C., Piekarski J., wyd. Warszawa, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, 2002r., tom 3) Marcjanik M., wyd. Warszawa, Mówimy uprzejmie: poradnik językowego savoir-vivre’u, 2009r., tom 4) Karsznicki K., wyd. Warszawa, Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym, 2017r., tom 5) Pietkiewicz E., wyd. Warszawa, Protokół dyplomatyczny, 1998r., tom 6) Sutor J., wyd. Warszawa, Leksykon dyplomatyczny, 2010r., tom
Uwagi