Erystyka i sztuka wystąpień publicznych

2023Z

Kod przedmiotu92N1O-ESWP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie, dzieje i cel retoryki; dyscypliny retoryczne, zasady sztuki retorycznej, figury retoryczne; pojęcie i dzieje erystyki; erystyka a: retoryka, dialektyka, logika, etyka; spór w sensie erystycznym; chwyty erystyczne; erystyka niewerbalna; perswazja – ujęcia teoretyczne, skuteczność perswazji; psychologiczne mechanizmy kształtowania przekonań; teoria pytań; teoria argumentacji.,ĆWICZENIA:Analiza najczęściej stosowanych technik erystycznych na przykładzie wybranych dyskusji prezentowanych w mediach. Praca nad przygotowaniem krótkiego wystąpienia. Przygotowanie i prowadzenie dyskusji na zaproponowany przez studenta temat.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi