Główne idee współczesności

2021Z

Kod przedmiotu92N1O-GIW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Witold Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Witmark, 1994 2) Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, PWN, 1981 3) John Lechte, Panorama współczesnej myśli humanistycznej, Książka i Wiedza, 1999 4) Józef Tischner (red.), Filozofia współczesna, ITKM, 1989 5) Michał Hempoliński, Filozofia współczesna, PWN, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi