Historia ustroju i administracji publicznej w Polsce

2021Z

Kod przedmiotu92N1O-HUAP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ajnenkiel, .Polskie konstytucje, , t. ., Warszawa, .1995, s. . 2) Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., , Historia ustroju i państwa polskiego, , Warszawa, 1996 3) Baszkiewiecz J., , Powszechna historia ustrojów państwowych,, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi