Innowacje społeczne i smart city

2021L

Kod przedmiotu92N1O-ISSC
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKoncepcja innowacji społecznych i inteligentnych miast. Rola NGO i organizacji lokalnych w tworzeniu innowacji społecznych. Crowdsourcing w poszukiwaniu innowacji społecznych. Inicjatywy innowacji społecznych w Polsce. Inicjatywy innowacji społecznych na świecie. Dobre praktyki w Polsce i na świecie. Współczesne problemy funkcjonowania i rozwoju miast w Polsce. Koncepcja smart city w dokumentach Unii Europejskiej. Wyznaczniki inteligentnego zarządzania w mieście. ,ĆWICZENIA:Nowe ruchy miejskie – działalność i inicjatywy. Moje miasto – projekt smart. Innowacje społeczne w życiu codziennym. Innowacje społeczne 65+. Innowacje społeczne jako wyzwanie dla NGO.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi