Język obcy

2022L

Kod przedmiotu92N1O-JOB4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi