Negocjacje i mediacje

2023Z

Kod przedmiotu92N1O-NIM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mastenbroek W., Negocjowanie,, Wydawnictwo Naukowe PWN; , 1998 2) Roszkowska E., Wachowicz T., Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, Wolters Kluwer, 2016 3) Bieleń S., Negocjacje w stosunkach międzynarodowych , Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR, 2013 4) Schopenhauer A.,, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Oficyna Wydawnicza "Alma-Press", 2014 5) Kalisz A., Nitecki S.,, Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej : komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi