Nauka o państwie i prawie

2021Z

Kod przedmiotu92N1O-NPP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Grabowska, Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, Rzeszów, 2017 2) Szmulik Bogumił , Żmigrodzki Marek, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Toruń, 2007 3) Seidler Grzegorz Leopold, Groszyk Henryk, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Toruń, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi