Organizacja i zarządzanie

2021Z

Kod przedmiotu92N1O-ORZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Rogoziński, Zarządzanie organizacją usługową: szkoła innego poznania, Difin, 2016 2) R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 2017 3) S. P. Robbins, D. A. Cenzo, Podstawy zarządzania, PWE, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi