Projektowanie badań z elementami wizualizacji i prezentacji danych

2022Z

Kod przedmiotu92N1O-PBEW
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, 2013 2) M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, PWN, 2019 3) J.W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, WUJ, 2013 4) U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, PWN, 2010 5) J. Lisek-Michalska , Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, WUŁ, 2018 6) Perek-Białas J., Rószkiewicz M., Węziak- Białowolska D., Zięba- Pietrzak A., Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych Rekomendacje i praktyka badawcza, PWN, 2019 7) W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, ,, 2016 8) Yin R.K., , Studium Przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, WUJ, 2015 9) J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, ASPRA_JR, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi