Przedmiot do wyboru II

2023Z

Kod przedmiotu92N1O-PDWII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki, INP UWM, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi