Praktyka zawodowa

2023Z

Kod przedmiotu92N1O-PRZA
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAWODOWE:ĆWICZENIA:nabycie praktycznych umiejętności w instytucjach publicznych oraz wykorzystywanie wiedzy teoretycznej do realizacji poszczególnych zadań
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) s. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki, t. , INP UWM, 2005, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi