Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1

2022L

Kod przedmiotu92N1O-SEMD1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich: zagadnienia wybrane, INP UWM, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi