Teoria gier

2022Z

Kod przedmiotu92N1O-TEG
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Binmore K. ,, Teoria gier, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 2) Haman J., Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier , Wydawnictwo Naukowe Scholar , 2014 3) Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki , Wydawnictwo Naukowe Scholar,, 2006 4) Malawski M., Wieczorek A.,Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 5) Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 6) Robbins S.P., Skuteczne podejmowanie decyzji , PWE, 2005 7) Simon H.A., Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji , Helion , 2007 8) Sabak Z., Strategia . Podstawy myślenia w XXI wieku , Akademia Obrony Narodowej, 2012 9) Straffin P.D., Teoria gier , Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004 10) Baylis J., Gray J.W. C. S., Cohen E., ( red), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi