Wykład monograficzny

2022Z

Kod przedmiotu92N1O-WYM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sarnecki P., (red.),, Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, , Kraków, 2007. 2) Pietrzyk-Reeves, Dorota., IDEA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. WSPÓŁCZESNA DEBATA I JEJ ŹRÓDŁA, , Wrocław: Wydawnictwo UWr., 2004. 3) Trzciński, Krzysztof. , OBYWATELSTWO W EUROPIE. Z DZIEJÓW IDEI I INSTYTUCJI, , _Wydawnictwo Naukowe Scholar_, 2006. 4) Wnuk-Lipiński, Edmund, ŚWIAT MIĘDZYEPOKI. GLOBALIZACJA, DEMOKRACJA, PAŃSTWO NARODOWE, , Wydawnictwo ZNAK – Instytutu Studiów Politycznych PAN_, 2004.
Literatura uzupełniająca
Uwagi