Zarządzanie kapitałem ludzkim

2021Z

Kod przedmiotu92N1O-ZKL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, 2018 2) H. Król, A. Ludwiczyński , Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, 2019 3) G. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi