Analityka i zarządzanie publiczne - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Analityka i zarządzanie publiczne

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Analiza ekonomiczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Historia ustroju i administracji publicznej w Polsce
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Nauka o państwie i prawie
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Organizacja i zarządzanie
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Główne idee współczesności
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Zarządzanie kapitałem ludzkim
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
29,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Etyka w życiu publicznym
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Administracja publiczna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Diagnozowanie problemów politycznych i społecznych
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
E-governance
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Innowacje społeczne i smart city
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przywództwo polityczne i publiczne
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Analiza logiczna
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Nowe zarządzanie publiczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Projektowanie badań z elementami wizualizacji i prezentacji danych
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Analiza i decydowanie publiczne
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Kreowanie liderów życia publicznego
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Teoria gier
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wykład monograficzny
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Polityki publiczne
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Blok przedmiotów do wyboru 1
5
Blok przedmiotów do wyboru 2
3
Blok przedmiotów do wyboru 3
5
Partycypacja obywatelska
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zarządzanie kryzysowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Blok przedmiotów do wyboru 4
4
Erystyka i sztuka wystąpień publicznych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Etykieta i protokół dyplomatyczny
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Negocjacje i mediacje
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Samorząd i polityka lokalna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6,5
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Blok przedmiotów do wyboru 5
5
Blok przedmiotów do wyboru 6
5
Cyberbezpieczeństwo
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Prawa człowieka w życiu publicznym
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium językowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zarządzanie międzykulturowe
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0