Analiza i decydowanie publiczne

2021Z

Kod przedmiotu92S1O-ANDP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAdministracja publiczna; Diagnozowanie problemów politycznych i społecznych
Wymagania wstępneZnajomość wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej. Umiejętność diagnozowania problemów politycznych i społecznych.
Opis ćwiczeńDecydowanie publiczne w państwie demokratycznym; rozwiązywanie konfliktów politycznych; decydowanie publiczne jako proces; podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności; błędy w decydowaniu publicznym; Optymalizowanie decyzji publicznych.
Opis wykładówDefiniowanie decydowania publicznego; proces podejmowania decyzji publicznych; metody analizy; decydowanie racjonalne; decydowanie emocjonalne; decydowanie wyborcze; polityczna sytuacja decyzyjna; system decydowania publicznego; mechanizmy decydowania publicznego.
Cel kształceniaNabycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej. Rozpoznawanie modeli administracji publicznej, rozumienie jej koncepcji i funkcji oraz roli administracji publicznej w funkcjonowaniu państwa
Literatura podstawowa1) Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Naukowe PWN, 2000 2) Czajowski A., Decydowanie w polityce, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2013 3) Dahl R. A., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Nauk. Scholar, 2007 4) Sartorii G., Teoria demokracji, Naukowe PWN, 1998 5) Skiba L., Rządzić państwem. Centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich, Instytutu Sobieskiego, 2010 6) Galster J., , Procedury decyzyjne Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2015
Literatura uzupełniająca1) Pawełczyk P., wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, 2007r., tom 2) Kleinowski M., wyd. Dom Wydawniczy Duet, Gry polityczne jako element procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, 2010r., tom 3) Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, wyd. Gdańskie Wydawnictw, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, 2006r., tom
Uwagi