Erystyka i sztuka wystąpień publicznych

2022Z

Kod przedmiotu92S1O-ESWP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnaliza logiczna
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu logiki
Opis ćwiczeńAnaliza najczęściej stosowanych technik erystycznych na przykładzie wybranych dyskusji prezentowanych w mediach. Praca nad przygotowaniem krótkiego wystąpienia. Przygotowanie i prowadzenie dyskusji na zaproponowany przez studenta temat.
Opis wykładówPojęcie, dzieje i cel retoryki; dyscypliny retoryczne, zasady sztuki retorycznej, figury retoryczne; pojęcie i dzieje erystyki; erystyka a: retoryka, dialektyka, logika, etyka; spór w sensie erystycznym; chwyty erystyczne; erystyka niewerbalna; perswazja – ujęcia teoretyczne, skuteczność perswazji; psychologiczne mechanizmy kształtowania przekonań; teoria pytań; teoria argumentacji.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy na sztuki przemawiania, prowadzenia dyskusji i sporu, zapoznanie z czynnikami mającymi wpływ na skuteczność przekonywania, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i obrony przed chwytami erystycznymi.
Literatura podstawowa1) Budzyńska-Daca A., Kwosek J., Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, PWN, 2012 2) Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Znak, 2005 3) Kohout J., Retoryka. Mowa zjednuje ludzi, Helion, 2006 4) Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001 5) Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, PWN, 2005 6) Schopenhauer A., Sztuka prowadzenia sporów czyli dialektyka erystyczna, Sternik, 1996
Literatura uzupełniająca1) Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, PWN, 2006 2) McGowan B., Bowman A., Traf w sedno. Jak mówić, aby przekonać, MT Biznes, 2014 3) Lakomy L., Lakomy M., Współczesne zagrożenia demokracji. Komunikowanie perswazyjne – erystyka, WAM, 2016 4) Legutko P., Sztuka debaty, czyli jak się nie dać, WAM, 2009 5) Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Znak, 2005 6) Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentacji, PWN, 2003 7) Kampka A., Perswazja w języku polityki, Scholar, 2009
Uwagi