Innowacje społeczne i smart city

2020L

Kod przedmiotu92S1O-ISSC
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria ustroju i administracji publicznej w Polsce
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
Opis ćwiczeńNowe ruchy miejskie – działalność i inicjatywy. Moje miasto – projekt smart. Innowacje społeczne w życiu codziennym. Innowacje społeczne 65+. Innowacje społeczne jako wyzwanie dla NGO.
Opis wykładówKoncepcja innowacji społecznych i inteligentnych miast. Rola NGO i organizacji lokalnych w tworzeniu innowacji społecznych. Crowdsourcing w poszukiwaniu innowacji społecznych. Inicjatywy innowacji społecznych w Polsce. Inicjatywy innowacji społecznych na świecie. Dobre praktyki w Polsce i na świecie. Współczesne problemy funkcjonowania i rozwoju miast w Polsce. Koncepcja smart city w dokumentach Unii Europejskiej. Wyznaczniki inteligentnego zarządzania w mieście.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania inteligentnych miast oraz zasadności kreowania innowacji społecznych.
Literatura podstawowa1) T. Sowada, Ruchy miejskie w działaniu : oblicza partycypacji, Poznań, 2019 2) J. Wyrwa (red.), nnowacje społeczne w teorii i praktyce, Warszawa , 2014 3) M. Szczepańczyka (red.), Innowacje społeczne w teorii i praktyce , Łódź, 2015 4) D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Idea smart city , Łódź, 2016 5) M. Kidyba, Ł.Makowski, Smart city : innowacyjne rozwiązania w administracji publicznej a zarządzanie inteligentnym miastem , Chorzów, 2018
Literatura uzupełniająca1) A. Korenik, Smart cities : inteligentne miasta w Europie i Azji , Warszawa, 2019 2) D.Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast , Łódź, 2016 3) D.Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Wyznaczniki inteligentnego zarządzania w mieście , Łódź, 2016 4) R. Romanowski, S.Palicki , Marketing terytorialny : innowacje społeczne , Poznań, 2019
Uwagi