Przedmiot do wyboru I

2020Z

Kod przedmiotu92S1O-PDW1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneOgólna wiedza z nauk społecznych
Opis ćwiczeń.
Opis wykładówWykład stanowi monograficzne, całościowe ujęcie wybranego zagadnienia: animacji kultury studenckiej, antropologii kulturowej, dziedzictwa kulturowego, estetyki, historii, ekonomii, etyki, poprawnej polszczyzny, filozofii, prawa, socjologii, wiedzy o teatrze, genetyki, dietetyki i żywienia człowieka. Efekty uczenia się:
Cel kształceniaWprowadzenie poszerzonej wiedzy, terminologii i różnych koncepcji badawczych dotyczących omawianego tematu.
Literatura podstawowa1) S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki, INP UWM, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi