Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3

2022L

Kod przedmiotu92S1O-SDPD3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceProjektowanie badań z elementami wizualizacji i prezentacji danych
Wymagania wstępnewiedza z zakresu metodologii badań
Opis ćwiczeńZapoznanie się z propozycjami tematyki badawczej; dyskusja nad możliwościami realizacyjnymi prowadzenia badań; wybór i opracowanie tematu oraz problematyki badawczej zgodnie z prezentowanymi zainteresowaniami badawczymi; omówienie różnic między strategią ilościową a jakościową badań w naukach społecznych; omówienie etyki prowadzenia badań; przygotowanie koncepcji pracy licencjackiej.
Opis wykładów.
Cel kształceniaprzygotowanie studentów do opracowania koncepcji, przeprowadzenia badań oraz napisania na ich podstawie pracy licencjackiej.
Literatura podstawowa1) W. Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich: zagadnienia wybrane, INP UWM, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi