Teoria gier

2021Z

Kod przedmiotu92S1O-TEG
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzywództwo polityczne i publiczne
Wymagania wstępnezakres podstawowych informacji z zakresu przywództwa politycznego
Opis ćwiczeńDylemat więźnia, dylemat Ledy, jako przykłady gier niekooperacyjnych o sumie niezerowej. Dwuosobowe gry współpracy (harmonia, polowanie na jelenia, walka płci). Dwuosobowe gry o pełnym konflikcie (wojny, gry wyborcze). Dwuosobowe gry o częściowym konflikcie. Gry rokowań.
Opis wykładówGeneza teorii gier. Zastosowanie teorii gier w naukach o polityce i w ekonomii. Podstawowe elementy teorii gier: uczestnicy, interesy, sprzeczność interesów, strategia, wyniki, działania, zasady, racjonalność. Klasyfikacja gier. Punkt siodłowy. Równowaga Nasha. Strategie zdominowane. Strategia bezpieczeństwa. Elementy analizy decyzyjnej. Pojęcia: ośrodek decyzyjny, decydent, decyzja, proces decyzyjny, implementacja decyzji.
Cel kształceniaGłównym celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi teorii gier oraz metod podejmowania skutecznych decyzji, szczególnie w sytuacjach konfliktowych. Student powinien umieć dokonać analizy wydarzeń mających miejsce w życiu politycznym czy społecznym pod kątem decyzyjnym.
Literatura podstawowa1) Binmore K. ,, Teoria gier, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 2) Haman J., Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier , Wydawnictwo Naukowe Scholar , 2014 3) Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki , Wydawnictwo Naukowe Scholar,, 2006 4) Malawski M., Wieczorek A.,Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 5) Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 6) Robbins S.P., Skuteczne podejmowanie decyzji , PWE, 2005 7) Simon H.A., Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji , Helion , 2007 8) Sabak Z., Strategia . Podstawy myślenia w XXI wieku , Akademia Obrony Narodowej, 2012 9) Straffin P.D., Teoria gier , Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004 10) Baylis J., Gray J.W. C. S., Cohen E., ( red), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
Literatura uzupełniająca1) Bodnar A., Decyzje polityczne , elementy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1985 2) Janicki J., Organizacja służby i kierowanie. Podstawowe pojęcia, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku, 1998 3) Nosal Cz., Psychologia myślenia i działania menedżera , AKADE, 2001 4) Pietraś Z.J., Teoria decyzji politycznych, , 1990 5) Pietraś Z. J., Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych, Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu, Tom V, Wydawnictwo UMCS, 1997 6) Sokołowska J., Psychologia decyzji ryzykownych. Ocena prawdopodobieństwa i modele wyboru w sytuacji ryzykownej, , SWPS Academica,, 2005 7) Tyszka T., Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1986 8) Watson J., Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne , 2005
Uwagi