Translatorium językowe

2022L

Kod przedmiotu92S1O-TRAJ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceProjektowanie badań z elementami wizualizacji i prezentacji danych, Nauka o państwie i prawie, Nowe zarządzanie publiczne
Wymagania wstępneZnajomość podstawowej terminologii z zakresu zarządzania publicznego
Opis ćwiczeńTematyka ćwiczeń skupiać się będzie na analizie terminologii odnoszącej się do kluczowych kategorii pojęciowych wraz z ich konotacjami merytorycznymi i językowymi. Kluczowym aspektem będzie ukazanie ich wzajemnych znaczeń i powiązań.
Opis wykładówTreść wykładów skupia się na wyjaśnieniu najważniejszych pojęć z zakresu nauk o polityce i administracji odnoszących się do Public governance oraz Public policy
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy związanej z terminologią Public governance. Istotnym aspektem będzie analiza tekstów źródłowych oraz poznanie znaczenia najważniejszych pojęć oraz umiejętne ich stosowanie w języku angielskim oraz polskim.
Literatura podstawowa1) D. Levi-Faur (ed.), The Oxford Handbook of Governance, OUP, 2012 2) S.A. Binder, R. A. W. Rhodes, and B.A. Rockman (eds.), The Oxford Handbook of Political Institutions, OUP, 2009 3) Robert E. Goodin, Michael Moran, and Martin Rein (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy, OUP, 2009 4) R. A. W. Rhodes and P. 't Hart (eds.), The Oxford Handbook of Political Leadership, OUP, 2014
Literatura uzupełniająca1) K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Idea, 2000 2) M. Eckstein, R. Sosnowski, Komputer w pracy tłumacza. Praktyczny poradnik, ,, 2004 3) J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa, Zakamycze, 2003
Uwagi