Wykład monograficzny

2021Z

Kod przedmiotu92S1O-WYM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie
Opis ćwiczeń.
Opis wykładówgłówne pojęcia oraz analiza współczesnych problemów politycznych związanych z procesami demokratycznymi. Uwaga zostanie skupiona przede wszystkim na pojęciu polityki oraz aktywności politycznej w kontekście zagrożeń i wyzwań dla demokracji w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie. Wskazane zostaną główne dylematy związane z podziałami społecznymi oraz partycypacją obywatelską.
Cel kształceniazapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z nauką o polityce i administracji ze szczególnym uwzględnieniem dylematów politycznych i społecznych współczesnych demokracji w Europie i na świecie
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Sartori, Giovanni. , wyd. Wydawnictwo PWN_, TEORIA DEMOKRACJI, , 1998.r., tom 2) Tilly, Charles., wyd. Wydawnictwo PWN, DEMOKRACJA, , 2008.r., tom
Uwagi