Język obcy IV

Foreign Language

2022L

Kod przedmiotu37-00-30-IV
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Antonia Clare, Frances Eales, Steve Oakes, JJ Wilson, Speakout B2 , Pearson, 2015 2) Hermann Funk, Christina Kuhn i in., studio [express], Cornelsen, 2017 3) Agnieszka Ślęzak,Olga Tokarczyk, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard, 2012 4) Zespół Prisma, Prisma, Edinumen, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi