Analiza sensoryczna

2020L

Kod przedmiotu93S1O-ANS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, matematyka, fizyka
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z chemii, matematyki , fizyki
Opis ćwiczeńZasada i organizacja pracy w pracowni sensorycznej. Badanie wrażliwości sensorycznej osób oceniających. Ocena produktów spożywczych przy wykorzystaniu różnych metod analizy sensorycznej. Interpretacja wyników.
Opis wykładówIstota analizy sensorycznej i terminologia z tego zakresu. Czynniki wpływające na jakość wyników w ocenie sensorycznej. Wymagania odnośnie pracowni sensorycznej. Metody badań wrażliwości sensorycznej osób oceniających. Klasyfikacja i charakterystyka metod stosowanych w ocenie sensorycznej produktów.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat analizy sensorycznej jako metody oceny jakości żywności. Omówienie grup czynników warunkujących poprawność uzyskanych wyników w ocenie sensorycznej i wymagań odnośnie pracowni sensorycznej. Nabycie wiedzy i umiejętności wykonania podstawowych testów na badanie wrażliwości sensorycznej osób oceniających, przeprowadzenia oceny produktów różnymi metodami. Rozwijanie umiejętności interpretacji wyników i współpracy w grupie.
Literatura podstawowa1) Nina Baryłko-Pikielna, Irena Matuszewska, Sensoryczne badania żywności, PTTŻ, 2009 2) Gawęcka J., Jędryka T., Analiza sensoryczna - wybrane metody i przykłady zastosowań, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001 3) Babicz-Zielińska E., Rybowska A., Obniska W., Sensoryczna ocena jakości żywności, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, 2009
Literatura uzupełniająca1) , Polska Norma-Analiza Sensoryczna, PN-ISO, PKN,
Uwagi