Analiza i ocena jakości żywności

2022Z

Kod przedmiotu93S1O-AOJZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, biochemia ogólna z elementami chemii organicznej, biochemia żywności, fizyka
Wymagania wstępneznajomość kryteriów jakości środków spożywczych i podstaw metrologii
Opis ćwiczeńĆwiczenia laboratoryjne, wykonywane w zespołach dwu- lub trzyosobowych, obejmują oznaczanie składu surowców i produktów spożywczych wybranymi metodami fizykochemicznymi, głównie tymi, które stosowane są jako rutynowe i odwoławcze. Poznanie zasad i przebiegu oznaczenia: zawartości wody, gęstości, kwasowości, ilości sacharydów, lipidów (określenie ich ilości oraz świeżości), białek i wybranych składników mineralnych oraz odpowiednia interpretacja uzyskanych wyników mająca na celu ocenę jakości badanego produktu.
Opis wykładówCharakterystyka schematów analitycznych stosowanych w oznaczaniu podstawowych składników żywności: podstawy teoretyczne i przebieg postępowania analitycznego oraz sposoby interpretacji uzyskanych wyników. Metody analityczne jako narzędzia oceny jakości i bezpieczeństwa żywności.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych procedur i technik fizykochemicznych wykorzystywanych w analizie składu surowców i produktów spożywczych. Nabycie umiejętności samodzielnego oznaczania głównych składników chemicznych oraz obsługi standardowej aparatury i urządzeń do analizy żywności. Rozwijanie umiejętności właściwej interpretacji wyników analiz laboratoryjnych.
Literatura podstawowa1) Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, 1993 2) Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002 3) Żegarska Z., Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2002
Literatura uzupełniająca1) Konieczko P., Namieśnik J., Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, WNT Warszawa, 2007 2) Klepacka M., Analiza żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2000 3) Polskie Normy, Normy dotyczące badań laboratoryjnych żywności, Polski Komitet Normalizacyjny,
Uwagi