Bezpieczeństwo w produkcji roślinnej

2020Z

Kod przedmiotu93S1O-BPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZasady zapewniania bezpieczeństwa żywności w produkcji podstawowej - stosowanie dobrej praktyki
Opis wykładówGłówne problemy dotyczące bezpieczeństwa żywności w produkcji roślinnej. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności i metody ich opanowywania. Wpływ stosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na bezpieczeństwo żywności. Powiązanie jakości żywności z jej bezpieczeństwem. Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Polsce i Unii Europejskiej. Minimalne wymagania bezpieczeństwa w produkcji podstawowej. Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy bezpieczeństwa i jakości żywności. Instrumenty kontroli i doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa żywności. Elementy Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej.
Cel kształceniaPrezentacja zasad i procedur zapewnienia bezpieczeństwa żywności w produkcji roślinnej. Ukazanie znaczenia jakości żywności dla osiągania ekonomicznej efektywności procesów produkcji
Literatura podstawowa1) Dzwolak W., GMP/GHP w produkcji bezpiecznej żywności, DLong, 2005 2) Berdowski J.B., Turlejska H. , HACCP System zapewnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności, Europejski Instytut Jakości, 2003
Literatura uzupełniająca1) Luning P.A. Marcelis W.J. Jongen W.M.F, Zarządzanie jakością żywności, WNT, 2005
Uwagi