Bezpieczeństwo w produkcji zwierzęcej

2020Z

Kod przedmiotu93S1O-BPZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna i nieorganiczna, matematyka
Wymagania wstępneWiadomości z zakresu chemii ogólne. Umiejętność zdefiniowania podstawowych czynników żywieniowych
Opis ćwiczeńAnaliza zestawów paszowych dla krów w aspekcie wpływu na produkcyjność, skład i niektóre parametry technologiczne mleka.Oznaczanie zawartości białka ogólnego, białek serwatkowych, kazeiny oraz mocznika w mleku świeżym, pochodzącym od krów w różnej fazie laktacji.Oznaczanie zawartości b-karotenu w mleku krów oraz karotenoidów i ksantofili w żółtku jaja. Bilansowanie i analiza zestawów paszowych dla świń w aspekcie wpływu na produkcyjność i skład tkankowy tuszy. Określanie stopnia peroksydacji lipidów w świeżym i przechowywanym mięsie różnych gatunków zwierząt. Określanie profilu kwasów tłuszczowych w mięsie różnych gat. zwierząt i w mleku.
Opis wykładówEnergia i białko w żywieniu zwierząt jako czynniki warunkujące produkcyjność i skład produktów. Wpływ pasz, wybranych witamin, składników mineralnych i preparatów ziołowych na stabilność oksydacyjną i jakość produktów zwierzęcych oraz poprawę zdrowotności wymienia i zmniejszenie wad mięsa. Celowość i żywieniowe możliwości zwiększenia prozdrowotnych i funkcjonalnych właściwości produktów zwierzęcych. Wpływ mikotoksyn paszowych, dioksyn na skażenie mleka i mięsa. Naturalne substancje przeciwodzywcze, alkaloidy, glukozinolany (źródła, skutki, normy). Znaczenie gospodarstwa rolnego w produkcji bezpiecznych surowców i produktów zwierzęcych. Koncepcja łańcucha żywnościowego "od pola do stołu". Produkcja pierwotna i produkty pierwotne. Rozporządzenia "pakietu higienicznego" w chowie zwierząt i produkcji surowców zwierzęcych. Mikroorganizmy i pasożyty jako czynniki zoonotyczne. Celowość i żywieniowe możliwości zwiększenia prozdrowotnych i funkcjonalnych właściwości produktów zwierzęcych (wzbogacanie w selen, jod, PUFA n-3, CLA, luteinę). Ocena zakresu kumulacji mikotoksyn paszowych w produktach zwierzęcych. Energia i białko w żywieniu zwierząt jako czynniki determinujące produkcyjność i skład produktów zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy . Wpływ pasz, wybranych witamin, składników mineralnych i preparatów ziołowych na stabilność oksydacyjną i jakość produktów zwierzęcych. Celowość i żywieniowe możliwości zwiększenia prozdrowotnych i funkcjonalnych właściwości produktów zwierzęcych (wzbogacanie w selen, jod, PUFA n-3, CLA, luteinę). Ocena zakresu kumulacji mikotoksyn paszowych w produktach zwierzęcych.Produkty pochodzenia zwierzęcego w racjonalnym żywieniu człowieka.Prawo paszowe w aspekcie zapewnienia produkcji zdrowej żywności.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat oddziaływania czynników żywieniowych ( zbilansowanie i skład dawki pokarmowej,związki biologicznie czynne, prowitaminy i witaminy, mikotoksyny, substancje antyżywieniowe-ANF) na spożywcze produkty pochodzenia zwierzęcego, a także zagrożeń występujących na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, dającej podstawy do kompleksowego wdrażania i przestrzegania działań zapewniających bezpieczeństwo w produkcji zwierzęcej.
Literatura podstawowa1) Dorota Jamroz, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, t. I-III, PWN Warszawa, 2001i późn 2) J. Budsławski, Z. Drabent, Metody analizy żywności, t. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1972 i pó 3) Ziemlański S., Budzyńska-Topolewska J. , Tłuszcze pożywienia i lipidy ustrojowe, t. 1, PWN. Warszawa, 1991 i póź 4) Barowicz T., Witamina E a jakość mięsa, t. 4, . Biuletyn Informacyjny IZ, 1999, s. 73-85
Literatura uzupełniająca1) Barłowska J., Litwińczuk Z, Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania profilu kwasów tłuszczowych mleka, t. 65/5, Medycyna Weterynaryjna , 2009, s. 310-314 2) Brzóska F., Korelewski J., Herbut E, Środowisko a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego, t. 4, Roczniki Naukowe Zootechniki. Supl., 2000, s. 17-61 3) Heugten E. i in. , Magnesium supplementation and pork quality, t. 25/3, Pig News and Information , 2004, s. 101-109 4) Gawęcki J., Hryniewiecki L.,, Żywienie człowieka. , t. I-II, PWN Warszawa, 1998, s. wybrane ro
UwagiCharakterystyka wartości odżywczej produktów zwierzęcych pochodzących z gospodarstw ekologicznych, konwencjonalnych; zagrożenia, fakty i mity.