Biologiczne zagrożenia bezpieczeństwa żywności

2021L

Kod przedmiotu93S1O-BZBZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia ogolna i żywności
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMetody standardowe i alternatywne w oznaczaniu patogenów występujących w żywności. Zasady pracy, metody walidacji metod analitycznych w laboratorium badającym patogeny w żywności. Rozporządzenie UE dotyczące mikrobiologicznych kryteriów bezpieczeństwa żywności.
Opis wykładówDrobnoustroje chorobotwórcze w żywności, morfologia, warunki rozwojowe i warunki ich inaktywacji. Źródła drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat: możliwości występowania drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności z uwzględnieniem ich warunków rozwojowych, metod ograniczania rozwoju oraz inaktywacji. Oznaczanie drobnoustrojów chorobotwórczych metodami standardowymi ISO oraz metodami alternatywnymi. Wymagania prawne dotyczące mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności, w tym kryteriów mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności. Wymagania stawiane laboratoriom badającym patogeny w żywności. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, a także odpowiedzialności za produkcję żywności bezpiecznej pod względem mikrobiologicznym.
Literatura podstawowa1) Żakowska Z., Stobińska H. (red.), 1) Żakowska Z., Stobińska H. (red.), Mikrobiologia i higiena w przemyśle spozywczym, UŁ Łódź, 2000 , UŁ Łódź, 2000
Literatura uzupełniająca1) Komisja Europejska, Rozporządzenie 2073/2005 z óźniejszymi zmianami odnoście kryteriów higieny i bezpieczeństwa żywności, , 2005
Uwagibrak