Logistyka w łańcuchu żywnościowym

2023Z

Kod przedmiotu93S1O-LLZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy ekonomii, organizacja i zarządzanie,
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zagadnień z ekonomii i zarządzania organizacjami
Opis ćwiczeńLogistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji. Opakowania w systemach logistycznych. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Transport i magazynowanie w logistyce.
Opis wykładówLogistyka – istota i podstawowe założenia koncepcji logistycznych. Systemy logistyczne, strategie logistyczne. Kierunki i koncepcje doskonalenia zarządzania łańcuchem dostaw. Tendencje rozwojowe żywnościowych łańcuchów dostaw.
Cel kształceniaDostarczenie teoretycznych i praktycznych wiadomości z zakresu planowania i kontrolowania procesów logistycznych w żywnościowych łańcuchach dostaw. Nabycie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących procesów logistycznych.
Literatura podstawowa1) Dami S., Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności , PWN, 2015 2) Klepacki B., Wicki L. , Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, SGGW, 2014
Literatura uzupełniająca1) Krafczyk S., Logistyka.Teoria i praktyka, Difin, 2011
Uwagi