Matematyka

2020Z

Kod przedmiotu93S1O-MATE
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiedza z matematyki w zakresie szkoły ponadpodstawowej
Opis ćwiczeńpraktyczne zastosowanie treści wykładowych
Opis wykładówPodstawy teorii liczb zespolonych. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii macierzy. Ogólna teoria Kroneckera-Capellego układów równań liniowych. Funkcje i ich własności. Granice ciągów. Granice funkcji. Pochodna funkcji i jej zastosowania. Całka nieoznaczona i oznaczona oraz jej zastosowania. Podstawy rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych. Podstawowe wiadomości na temat równań różniczkowych zwyczajnych.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy w zakresie matematyki wyższej. Nabycie umiejętności stosowania narzędzi algebry liniowej i analizy matematycznej do matematycznego opisu wyników analiz teoretycznych i doświadczalnych.
Literatura podstawowa1) różni, Podręcznik akademicki z matematyki, różni, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi