Mikrobiologia ogólna i żywności

2021Z

Kod przedmiotu93S1O-MOZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość podstaw chemii organicznej i biochemii
Opis ćwiczeńZasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Metody barwienia i metody mikroskopowania. Morfologia komórek prokariota i eukariota. Metody sterylizacji i dezynfekcji stosowane w laboratorium mikrobiologicznym i zakładach przetwórstwa żywności. Podłoża hodowlane i metody hodowli drobnoustrojów. Metabolizm drobnoustrojów, ze szczególnym uwzględnieniem fermentacji, lipolizy i proteolizy. Podstawy związane z wykorzystaniem drobnoustrojów w produkcji żywności fermentowanej. Źródła drobnoustrojów w żywności. Metody ilościowe w mikrobiologicznych badaniach żywności – oznaczanie liczy, NPL oraz obecności różnych grup drobnoustrojów. Badanie stanu higieniczno-sanitarnego w zakładzie przetwórstwa spożywczego.
Opis wykładówMorfologia komórek prokariota i eukariota. Wirusy przenoszone przez żywność. Metody sterylizacji i dezynfekcji stosowane w laboratorium i zakładach przetwórstwa żywności. Metabolizm drobnoustrojów. Podstawy związane z wykorzystaniem drobnoustrojów w produkcji żywności fermentowanej. Źródła drobnoustrojów w żywności. Wady żywności spowodowane przemianami prowadzonymi przez drobnoustroje. Kryteria oraz metody oceny jakości mikrobiologicznej i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Podstawowe akty prawne z zakresu jakości mikrobiologicznej i bezpieczeństwa żywności.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat: drobnoustrojów występujących w żywności z uwzględnieniem ich morfologii, sposobów rozmnażania oraz prowadzonego metabolizmu, a także oddziaływania czynników środowiskowych na ich rozwój; wpływu metabolizmu drobnoustrojów na jakość i bezpieczeństwo żywności oraz metod eliminacji mikroflory w procesie technologicznym. Rozwinięcie umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym, przeprowadzania analiz mikrobiologicznych i właściwego interpretowania wyników badań. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, a także odpowiedzialności za produkcję żywności dobrej jakości.
Literatura podstawowa1) Kunicki-Goldfinger W., Życie bakterii , PWN Warszawa, 1998 2) Łaniewska-Trokenheim Ł. (red.), Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności, UWM Olsztyn, 2007 3) Różalski A., Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej, UŁ Łódź, 1996 4) Żakowska Z., Stobińska H. (red.), Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, PŁ Łódź, 2000
Literatura uzupełniająca1) Komisja WE, Rozporządzenie Komisji (WE) 2073 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych z późn.zm., , 2005 2) Różni Autorzy, Artykuły naukowe z zakresu przedmiotu, Różne wskazane na wykładzie 1,
Uwagibrak