Nadzór weterynaryjny i sanitarny w gospodarce żywnościowej

2021Z

Kod przedmiotu93S1O-NWSGZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, chemia żywności, biochemia, mikrobiologia żywności
Wymagania wstępnezakres wiedzy obejmujący I i II rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
Opis ćwiczeńW trakcie przygotowanych ćwiczeń studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami: wymogi weterynaryjne przy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego na wybranych przykładach, metody badania mięsa na obecność włośni, rodzaje ocen mięsa według aktualnych przepisów prawa, znakowanie mięsa po wydaniu oceny sanitarno-weterynaryjnej, dokumentacja badania przed i poubojowego, materiał szczególnego ryzyka, kategoryzacja i postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, monitoring zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zasady przeprowadzania urzędowej kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego
Opis wykładówCelem wykładów jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: higiena żywności, jakość żywności w łańcuchu żywnościowym, zanieczyszczenia fizyczne żywności, toksykologia żywności, GHP, GMP, GLP, ochrona konsumenta na rynku żywności w świetle prawa żywnościowego, metody utrwalania i przechowywania żywności, ocena jakości żywności, systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, audyt systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, analiza ryzyka, analiza ryzyka – dokumentacja, historia służb sanitarnych i weterynaryjnych w Polsce, organizacja Inspekcji Weterynaryjnej i Sanitarnej (schemat organizacyjny, zadania, patronaty, praca, petycje, jednostki terenowe), stan sanitarny zakładów żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zapoznanie z zasadami transportu zwierząt do zakładów ubojowych, metody pracy urzędowego lekarza weterynarii w zakresie audytu i kontroli zakładów ubojowych, badanie sanitarno-weterynaryjne przed i poubojowe zwierząt rzeźnych oraz łownych i dziczyzny, metody diagnostyczne w ramach badania poubojowego, metody sporządzania aktów administracyjnych – SPIWET.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z historią służb sanitarnych i weterynaryjnych w Polsce, organizacją Inspekcji Weterynaryjnej i Sanitarnej (schemat organizacyjny, zadania, patronaty, praca, petycje, jednostki terenowe), stanem sanitarnym zakładów żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zapoznaniem z zasadami transportu zwierząt do zakładów ubojowych. Ponadto studenci zapoznają się z metodami pracy urzędowego lekarza weterynarii w zakresie audytu i kontroli zakładów ubojowych, z badaniem sanitarno-weterynaryjnym przed i poubojowym zwierząt rzeźnych oraz łownych i dziczyzny, z metodami diagnostycznymi w ramach badania poubojowego, jak również z metodami sporządzania aktów administracyjnych – SPIWET.
Literatura podstawowa1) Gawęcki J., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca1) Szczygieł B., Niedożywienie związane z chorobą: zapobieganie, leczenie. , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012
Uwagi