Ocena autentyczności i zafałszowań żywności

2022L

Kod przedmiotu93S1O-OAZZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia żywności, analiza i ocena jakości żywności, towaroznawstwo
Wymagania wstępneznajomość składników żywności, znajomość metod oceny jakości surowców i produktów
Opis ćwiczeńBadanie i ocena autentyczności i zafałszowań wybranych grup produktów spożywczych: produkty mleczarskie, miody, przetwory owocowe, oleje. Problemy autentyczności i rodzaje zafałszowań oraz metody oceny autentyczności i wykrywanie zafałszowań napojów alkoholowych, żywności ekologicznej, mięsa, ryb i ich przetworów, ziół, masła serów, czekolad i wyrobów czekoladowych, kawy, herbaty, soków.
Opis wykładówCel, zadania i wybrane problemy autentyczności żywności. Fałszowanie żywności. Kryteria autentyczności żywności. Skutki fałszowania żywności. Normy prawne i rozporządzenia chroniące konsumenta przed żywnością zafałszowaną. Kontrola żywności w Polsce i na świecie. Zafałszowania o autentyczność oraz metody i sposoby potwierdzania autentyczności i wykrywania zafałszowań wybranych grup produktów spożywczych.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. autentyczności i zafałszowań wybranych grup produktów spożywczych, metod i sposobów ich kontroli. Zwrócenie uwagi na skutki zafałszowań produktów konsumpcyjnych. Nabycie umiejętności wykorzystania standardowej aparatury pomiarowej, instrumentalnych metod analitycznych oraz analizy sensorycznej do oceny autentyczności i zafałszowania żywności, właściwej interpretacji otrzymanych wyników, prawidłowego korzystania z norm oraz innych źródeł wiedzy. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.
Literatura podstawowa1) Targoński Z., Zafałszowani żywności i metody ich wykrywnia, t. 06(54), Przem. Spoż., 2000, s. 9-11 2) Lewkowicz A., Pływaczewski W., Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2015 3) Pływaczewski W. Płocki R., Nielegalny rynek żywności, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2013 4) Makała H., Fałszowanie produktów spożywczych-zagrożenia związane z tymi zjawiskami i sposoby ich identyfikacji przedstawione na przykładzie mięsa i produkowanych z niego wyrobów, t. 68, Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2013, s. 55-73 5) Zina M., Ocena żywności i żywienia, UWR Rzeszów, 2009 6) Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE Warszawa, 1993
Literatura uzupełniająca1) Autorzy krajowi i zagraniuczni, Publikacje naukowe, ,
UwagiZajęcia realizowane w grupie do 12 osób.