Organizacja i zarządzanie

2020L

Kod przedmiotu93S1O-ORZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające---
Wymagania wstępne---
Opis ćwiczeńPlanowanie w organizacji. Struktura organizacji. Zespoły i praca zespołowa w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania przywództwa.Konflikty i negocjacje. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Techniki wspomagające zarządzanie projektem.
Opis wykładówPlanowanie w organizacji. Struktura organizacji. Źródła władzy i wpływów. Zespoły i praca zespołowa w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania przywództwa. Przywództwo i style kierowania. Motywowanie. Konflikty i negocjacje. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Techniki wspomagające zarządzanie projektem.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu planowania i organizacji przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. Rozwinięcie zdolności zastosowania odpowiednich metod i technik organizatorskich w rozwiązywaniu problemów planistyczno-decyzyjnych. Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie zadaniowej oraz kierowania zespołem ludzi. Wyrobienie umiejętności stosowania wybranych technik i narzędzi zarządzania.
Literatura podstawowa1) Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., , Kierowanie, PWE, 2011 2) Mikołajczak Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi