Ogólna technologia żywności

2021Z

Kod przedmiotu93S1O-OTZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, biochemia, fizyka
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z chemii, fizyki, biochemii
Opis ćwiczeńEkstrakcja w przemyśle spożywczym. Destylacja i rektyfikacja w przemyśle spożywczym. Dehydratacja w przemyśle spożywczym. Chłodzenie i zamrażanie produktów spożywczych. Procesy cieplne w utrwalaniu żywności. Hydroliza w przemyśle spożywczym. Mechaniczne metody rozdziału składników. Charakterystyka wymieniaczy jonowych oraz ich zastosowanie w technologii żywności
Opis wykładówPodstawowe definicje i terminy: żywność, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo żywnościowe, procesy i operacje jednostkowe, ogólna technologia żywności. Charakterystyka surowców przemysłu spożywczego. Przechowalnictwo a jakość żywności. Operacje i procesy związane z przetwarzaniem żywności. Charakterystyka metody utrwalania żywności termiczne, biologiczne, chemiczne, osmoaktywne, niekonwencjonalne. Stosowanie dodatków do żywności a bezpieczeństwo żywności. Biotechnologiczne procesy w technologii żywności. Opakowania żywności - aspekty technologiczne i ekologiczne. Produkcja żywności a środowisko – ścieki, produkty uboczne.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy o surowcach przemysłu spożywczego oraz ich przechowalnictwie. Przekazanie wiedzy ogólnej o procesach i operacjach jednostkowych stosowanych w technologii żywności z uwzględnieniem aspektów żywieniowych i ekologicznych. Przekazanie informacji na temat znaczenia i metod utrwalania żywności.
Literatura podstawowa1) Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A, Ogólna technologia żywności, WNT Warszawa, 2010 2) Bednarski W, Ogólna technologia żywności, ART Olsztyn, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi