Ochrona zdrowia publicznego

2023Z

Kod przedmiotu93S1O-OZP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka
Wymagania wstępneznajomość budowy i funkcjonowania organizmu człowieka
Opis ćwiczeń1.Omówienie programu ćwiczeń (1h);2.Profilaktyka żywieniowa w otyłości, w chorobach układu krążenia, cukrzycy i zespołu metabolicznego (3h);3.Profilaktyka żywieniowa w chorobach nowotworowych (3h); 4.Metody i formy przekazu wiedzy żywieniowej (3h).5. Zasady bezpieczeństwa żywności i żywienia (3h); 6.Odrabianie i zaliczanie ćwiczeń (2h).
Opis wykładówPrzekazanie wiedzy nt. profilaktyki żywieniowej przewlekłych chorób niezakaźnych, jej celów i zadań. Nabycie umiejętności prawidłowego doboru produktów i potraw w wybranych przewlekłych chorobach niezakaźnych. Przekazanie wiedzy nt. edukacji żywieniowej jej celów, zadań i etapów prowadzenia oraz metod i form przekazu wiedzy żywieniowej. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa żywności i żywienia.
Cel kształceniaZapoznanie z zasadami profilaktyki żywieniowej, metodami edukacji żywieniowej i bezpieczeństwem żywności i żywienia.
Literatura podstawowa1) Gawędzki J.(red), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN Warszawa, 2010 2) Jarosz M. (red), Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu., IŻŻ, 2017 3) Woynarowska B., Edukacja żywieniowa, PWN Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) Grzymisławski M., Gawędzki J. (red), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, PWN Warszawa, 2010
Uwagi-