Podstawy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń w przetwórstwie żywności

2022Z

Kod przedmiotu93S1O-PBE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, rysunek techniczny
Wymagania wstępneumiejętność czytania rysunku technicznego, umiejętność posługiwania się kalkulatorem naukowym ze statystyką
Opis ćwiczeńPojęcia podstawowe, układ jednostek, metodyka rozwiązywania zadań z wytrzymałości materiałów i procesów produkcyjnych. Składanie sił, wyznaczanie siły wypadkowej. Obliczanie sił dopuszczalnych, naprężeń i wydłużeń w prętach rozciąganych i ściskanych. Obliczenia wytrzymałości części maszyn narażonych na zginanie, skręcanie, ścinanie. Wykresy sił i momentów. Wykorzystanie hipotezy Hubera w obliczeniach wytrzymałości wałów. Obliczenia podstawowych wymiarów sprzęgieł i dobór materiałów ciernych. Obliczenia przełożenia przekładni, wymiarów kół zębatych, prędkości obrotowych. Tolerancje i pasowania wałka i otworu.
Opis wykładówWłaściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle spożywczym. Wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne stawiane urządzeniom przemysłu spożywczego ze względu na higienę. Korozja metali. Podstawy dynamiki maszyn. Maszyny proste. Wytrzymałość materiałów. Przypadki wytrzymałości prostej i złożonej. Prawo Hooke’a. Tarcie i smarowanie. Łożyska ślizgowe i toczne: rodzaje, budowa. Metody smarowania łożysk. Hamulce i sprzęgła: rodzaje, budowa, obliczenia. Osie i wały: budowa, wyznaczanie kształtu, łożyskowanie. Napędy: budowa i obliczanie przekładni. Tolerancje i pasowania. Wytrzymałość zmęczeniowa. Zasady eksploatacji i zarządzania pracą oraz przeglądami okresowymi maszyn i urządzeń.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. podstaw konstrukcji maszyn i aparatów ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych stosowanych w przemyśle spożywczym. Przekazanie wiedzy nt. metod obliczeniowych i doświadczalnych dotyczących podstaw budowy maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego. Rozwijanie umiejętności właściwego formułowania problemu i interpretacji wyników obliczeń wytrzymałościowych i procesowych oraz uzyskanych na drodze doświadczalnej.
Literatura podstawowa1) Warechowski J., Wykłady z przedmiotu, UWM w Olsztynie, 2022
Literatura uzupełniająca
Uwagi