Prowadzenie działalności gospodarczej

2021Z

Kod przedmiotu93S1O-PDG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej w branży spożywczej. Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Koncesje. Aspekty finansowe. Instytucje kontrolujące i nadzorujące działalność gospodarczą prowadzoną w branży spożywczej. Przykłady prowadzenia działalności gospodarczej w przemyśle spożywczym – studia przypadków. Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorstw. Możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Zarządzanie w działalności gospodarczej: tworzenie biznesplanu, zarządzanie mała firmą.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZdobycie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w branży spożywczej, zasad podejmowania działalności gospodarczej, aspektów finansowych oraz instytucji kontrolujących i nadzorujących działalność gospodarczą. Wykształcenie umiejętności planowania działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Literatura podstawowa1) Gorzelany T., Aue W., Prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik do nauki zawodu , wyd. WSiP, t. t.1, ,, 2013 2) Brooks J.,, Przygody przedsiębiorców , t. t.1, wyd. Studio Emka, , 2015
Literatura uzupełniająca1) Brian T., Vaughan E., Niesamowity biznesplan , t. t.1, Helion, 2015 2) Musiałkiewicz J., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej., t. t.1, wyd. Ekonomik, 2016 3) Engelhardt J., Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, t. t.1, CeDeWu, 2012
Uwagi