Przedmiot kierunkowy do wyboru 5

2022L

Kod przedmiotu93S1O-PDW5
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, fizyka, biologia
Wymagania wstępneznajomość podstawowych dodatków do żywności i ich rola
Opis ćwiczeńKonserwanty - przygotowanie próbek i oznaczanie dwutlenku siarki, kwasu benzoesowego i salicylowego w żywności pochodzenia roślinnego oraz w winie i napojach i bezalkoholowych. Konserwanty - przygotowanie próbek i oznaczanie azotanów(III) i (V) w produktach i surowcach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Barwniki - przygotowanie próbek i oznaczanie barwników naturalnych i syntetycznych w maśle oraz oznaczanie karotenoidów, betaniny i antocyjanów w materiałach roślinnych. Przeciwutleniacze - przygotowanie próbek i wykrywanie obecności BHA, galusanów i hydrochinonu w tłuszczach oraz związków fenolowych i witaminy C w surowcach i produktach pochodzenia roślinnego
Opis wykładówDefinicja i podział dodatków do żywności. Substancje dodatkowe stosowane do wszystkich środków spożywczych zgodnie z zasadą quantum satis. Ogólne warunki umieszczania dodatków do żywności w wykazach wspólnotowych i stosowania dodatków do żywności. Kryteria wyboru substancji dodatkowych. Regulacje prawne. Charakterystyka dodatków do żywności z uwzględnieniem pochodzenia, funkcji technologicznych, działania i zastosowania.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat dodatków do żywności oraz ich właściwości. Przeprowadzenie analiz w celu stwierdzenia ich obecności w żywności oraz zapoznanie z podstawowymi i zaawansowanymi technikami analizy ilościowej i jakościowej tej grupy w żywności. Nabycie umiejętności obsługi aparatury i urządzeń do analizy dodatków w żywności. Rozwijanie umiejętności organizacji pracy na stanowisku badawczym oraz doboru odpowiedniej metody i interpretacji wyników analiz. Rozwijanie umiejętności komunikacji pracy w grupie.
Literatura podstawowa1) Sikorski Z.E., Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2007 2) Sikorski Z.E., Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności, WNT, Warszawa, 1994 3) Krełowska-KułasM., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa, 1993
Literatura uzupełniająca1) Kumirska Jolanta, Marek Gołębiowski, Monika Paszkiewicz, Anna Bychowska,, Analiza żywności. Skrypt Ochrony Środowiska, WUG, Gdańsk, 2010 2) Klepacka Mirosława, Analiza żywności, SGGW, Warszawa, 2005
Uwagi