Przedmiot kierunkowy do wyboru 9

2023Z

Kod przedmiotu93S1O-PDW9
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi